INSTALLATION INSTRUCTIONS

Six10 Aluminum Pedals

 

 

Application

Saab 9-3 MY2003-today

Saab 9-5 MY1998-today

 

Overview of the delivered parts

 

- manual transmission part#93510101 (LHD)

1x clutch pedal (incl rubber knobs)

1x brake pedal (incl rubber knobs)

1x gas pedal (incl rubber knobs)

8x screws

8x nuts

5x washers (for gas- & clutch pedal)

1x rubber plate (3x3cm)

 

- automatic transmission part#93510201 (LHD)

1x brake pedal (incl rubber knobs)

1x gas pedal (incl rubber knobs)

4x screws

4x nuts

2x washers (for gas pedal)

1x rubber plate (3x3cm)

 

 

1. Remove the rubber pads from the original pedal assembly.

NL: Verwijder de huidige originele pedaalrubbers.

2. Place the Six10 aluminum pedal on the pedal assembly. Make sure that the aluminum pedals are positioned correctly, then mark the positions of the holes with a pencil or carefully with a bodkin.

NL: Plaats de Six10 aluminium pedalen op de pedalbox. Wees er zeker van dat aluminium pedalen juist gepositioneerd zijn. Vervolgens met een potlood —f voorzichtig met een priem de positie van de boorgaten markeren.

3. Remove the aluminum pedals and check if indeed the positioning

of the marker points are correct + enough distance from the edge of the pedal itself.

NL: Verwijder de aluminium pedalen en controleer of inderdaad de positie van de markeerpunten correct zijn + of er voldoende afstand van de rand van het pedaal is.

4. Drill 3.0mm (or max 3.5mm) holes where the marks are + remove the burr on the backside of the pedals. Attention: burr can be very sharp!

NL: boor 3.0mm (of max 3.5mm) gaatjes op de markeerplekken + verwijder de bramen aan de achterzijde van de pedalen. Let op: metaalbramen kunnen scherp zijn!

5. Insert the rubber knobs into the pedals.

Note: The extra rubber plate must be used for the lower part of the gas pedal (side where the Six10 logo is engraved). Remove the white foil and stick it on the backside of the rubber knobs plate in order to make the lower rubber knobs plate slightly thicker.

NL: Druk de rubberen noppen in de gaten van de aluminium pedalen.

Opmerking: het bijgeleverde rubberen plaatje dient op de achterzijde van het rubberen noppenplaatje geplakt te worden (aan de zijde waar het Six10 logo gegraveerd is). Het plaatsen van dit extra rubberen plaatje is bedoeld om dat deel iets te verdikken.

6. Fasten the Six10 aluminum pedals by using the delivered screws. Note: For the brake pedal you should not use washers, since the surface is metal. The gas pedal is made of plastic and the same for the clutch pedal in case of a manual transmission – for both these plastic pedals you should use washers though.

NL: bevestig de Six10 aliminium pedalen m.b.v. het bijgeleverde bevestigingsmateriaal. Opmerking: omdat het rempedaal van metaal is, hoeven er geen ringen gebruikt te worden. Het gaspedaal is van plastic gemaakt en hetzelfde geldt voor het koppelingspedaal, in geval van een handgeschakelde transmissie – voor die beide kunststof pedalen dienen echter wˇl de bijgeleverde ringen gebruikt te worden.

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

English: Where so required, it is the car ownerÕs responsibility to inform insurance company and authorities of the modifications made to the vehicle. It is the ownerÕs full responsibility to install the Six10 pedals accordingly. At the moment the car owner decides to install the Six10 aluminum pedals, it is from that moment the car ownerÕs full responsibility for all potential risks and effects that this potentially may cause in relations to safety in its broadest sense.

 

Nederlands: Indien van toepassing, het is de auto-eigenaar zijn/haar verantwoordelijkheid om de verzekeringsmaatschappij en eventuele andere instanties op de hoogte te stellen van modificaties aan de auto. Het is bovendien de auto-eigenaar zijn/haar volledige verantwoordelijkheid dat de Six10 pedalen correct worden geinstalleerd. Op het moment dat de auto-eigenaar besluit om de Six10 aluminium pedalen te installeren, gaat hij/zij vanaf dat moment akkoord dat de volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van eventuele veiligheidsrisicoÕs in de breedste zin van het woord en alle mogelijke gevolgen daarvan bij de auto-eigenaar zelf ligt.